Kategorie

Reklamace

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Chcete-li uplatit reklamaci, tak prosím o vyplnění reklamačního formuláře, který nám zašlete na náš e-mail info@spanelska-keramika.cz. Formulář ke stažení ZDE.

 

KRAKELOVÁNÍ – představuje prasklinky (krakely) či systém prasklin ve vrstvách barev a keramických glazur. Krakely jsou projevem procesů které provázejí úplné ztuhnutí pojidel v barvách a tím ztrácejí pružnost a přizpůsobivost vůči okolním vlivům.

(Krakelování keramiky není důvodem k reklamaci.)